12
- Ocak
2011
Yazan: Cihat Şen
Monokoryonik-Monoamniotik (Tek Yumurta) İkizler için yorumlar kapalı
Monokoryonik-Monoamniotik (Tek Yumurta) İkizler

Eğer 8. ile 12. günler arasında hücre kütlesinde ayrışma olursa, bugüne kadar plasentayı ve amnios zarını-kesesini oluşturan hücre grupları artık farklılaştığı için ayrışamaz ve ancak daha cenini oluşturacak hücre grupları farklılaşmamıştır, dolayısı ile bu hücre kütlesinin ikiye ayrılması sonucu iki ayrı cenin-bebek oluşur. Aynı kese içinde iki bebek gelişir. Bu durum ise göbek kordonlarının dolanması ve düğüm oluşturması nedeni ile %50 olguda anne karnında kayıplar ile sonuçlanırlar. Bu gebeliklere MONOKORYONİK-MONOAMNİOTİK İKİZ GEBELİKLER adı verilir. Son yıllarda, eğer erken gebelik haftalarında tanı konulduğunda, bir bebeğin kordonunu kapatılması ve serbestleştirilmesi uygulamaları bir lazer ameliyatı olarak kullanılmaktadır.