Verilen Hizmetler

5-10 hafta muayanesi

12 hafta muayenesi

16 hafta muayenesi

22 hafta muayenesi

32 hafta muayenesi

38 hafta muayenesi

Doğum planlaması

Kromozom-gen testleri: Koryon villus örneklemesi, amnios sıvı örneklemesi, fetal kan örneklemesi

Fetal kan transfüzyon tedavisi

Fetal şunt operasyonları

Fetal lazer operasyonları

Çoğul gebeliklerin indirgenmesi

Anomalili çoğul gebeliklerde kordon kapatılma işlemleri

DİĞER ……………………

Genel Bilgi

Perinatoloji, sorunlu gebeliklerin tanı ve tedavisinde uzmanlaşan bir alan olup, normal gebeliklerin izlenmesinde, risklerin önceden, normal rutin muayeneler esnasında belirlenmesi ve bu risklere yönelik varsa önleyici tedbir-tedavilerin programlanması günümüzde en önemli amaçlardandır. Bu amaca yönelik hizmetler verilmektedir. Beklenen ya da beklenmeyen bir sorun ortaya çıkması durumunda; hem anne hem de anne karnındaki bebeğin sorunların ayrıntılı…

Kitaplar

C.Şen Çeviri Editörü, Editörler; Asim Kurjak, Frank A. Chervenak. Donald School Ultrason Obstetrik ve Jinekoloji. Şubat 2015 – İstanbul. C.Şen. Editor. Proceedings of the XXI.European Congress of Perinatal Medicine. Medimond, Bologna, Italy, 2008 C.Şen (Kitap Bölümü): Chorionic Villus Sampling. In: A.Kurjak and F.Chervenak (eds). Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (second edition). Jaypee Brothers Medical Publishers, New…

Konuşmalar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Konuşmaları C.Şen: Umbilical Blood Sampling-It’s Role in Clinical, (Davetli Konuşmacı) “The Fetus as a Patient” VI.International Postgraduate Course with Scientific Participation, 3-5 Mayıs 1993, Ankara C.Şen (Oturum Başkanlığı): Ian Donald Inter University School of Medical Ultrasound, Brioni, Croatia, 1994 C.Şen: Pathological Doppler Flow – NST and Fetal Blood Sampling. (Davetli Konuşmacı) XVIII.…