C.Şen, Daniel W. Skupski , Frank A.Chervenak, Laurence B. McCullough, Eduardo Bancalari , Dominique Haumont , Umberto Simeoni, Ola Saugstad, Steven Donn, Birgit Arabin, Anne Greenough, Gianpaolo Donzelli, Malcolm Levene, Xavier Carbonell , Joachim W. Dudenhausen, Radu Vladareanu, Aris Antsaklis, Zoltan Papp, Mehmet Aksit, Manuel Carrapato. Ethical dimensions of periviability. WAPM J.Perinat. Med. 2010 : 38:579-83

C.Şen, Uludag S, Aydın Y, Ibrahimova F, Madazli R. Comparison of complications in second trimester amniocentesis performed with 20G, 21G and 22G needles. J.Perinat. Med. 2010 : 38:597-600

C.Şen: Kadın Doğumda Ultrasonografi Eğitimi ve Sertifikasyonun Önemi. Doktor Dergisi, 2007;39:69

O.APİ, O.ÜNAL, C.Şen:Gebelikte beslenme, kilo alımı ve egzersiz. Perinatoloji Dergisi, 2005,13(2):71-79

C.Şen , Celik E, Vural A, Kepkep K.: Antenatal diagnosis and prognosis of conjoined twins–a case report. J Perinat Med. 2003;31(5):427-30.

C.Şen, Yayla M, Levene M. Antalya consensus on perinatal care: the report of the 2nd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, 1-5 October 2002, Antalya, Turkey. J Perinat Med. 2003;31(5):361-72. Review. PMID: 14601255 [PubMed – indexed for MEDLINE]

C.Şen: The use of first trimester ultrasound in routine practice. J Perinat Med, 2001:29;212

C.Şen, M.Yayla: Fetal Etik. Çocuk Hakları Toplantıları,Ekspres Ofset, İstanbul, 2000, s:95-103

C.Şen: Fetal Anomaliler Açısından Ultrasonografik İncelemenin Yeri ve Zamanı. Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi. 2000;3:49-62

M.Yayla, C Şen: Doğmamış Bebeğin Tedavi Hakkı ve Fetal Etik. Çocuk Forum Dergisi, 2000;3:18-22

R.Madazlı, N. Ceydeli, E.Tuştaş, C.Şen, F.Aksu: Kalp Hastalığı ve Gebelik Olgularının İrdelenmesi. Perinatoloji Dergisi. 7:31, 1999

C.Şen: Report from the Turkish Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. “International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” ISUOG Newsletter, London, Parthenon Publishing, November 1998, Issue-7

C.Şen, M Hod: Report from the working group on ultrasonography. Arch Perin Med, 4;97, 1998

S.Uludağ, C.Mat, C.Demirkesen, N.Göksügür, F.Akyüz, C.Şen: Herpes Gestationis:Bir Olgu Sunumu. Hipokrat, 73:26, 1998

C.Şen: Reproduktif Tıpta Doppler Ultrasonografinin Yeri. Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi, 1:391, 1997

C.Şen: Erken Fetal Ultrasonografi ve Nukal Test. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografisi Dergisi, 1:122, 1997

C.Şen: Fetal Transfüzyon.Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni, 13:3, 1997

Z.Osar-Ersanlı, T.Damcı, C.Şen, M.Hacıbekiroğlu, U.Görpe, M.Özyazar, H.İlkova, N.Bağrıaçık. Lipid Metabolism alterations in patients with gestational mellitus associated fetal macrosomia. Ann. Ist. Sanita, 33:411, 1997

H. Şentürk, S.Erdinç, M.Taşyürekli, A.Mert, M.Arvas, C.Şen: Liver Function Abnormalities in a Severe Case of Hyperreactio luteinalis. Gastroenterology and Hepatology.11:343, 1996

E.Müngen, R.Madazlı, A. Ertekin, Y.Z.Yergök, C.Şen: Postpartum Budd-Chiari Syndrome in a Woman with Primary Thrombocytopenia. Journal of Maternal-Fetal Investigation. 6:228,1996

R.Madazlı, S.Uludağ, C.Şen, V.Ocak: Fetal Down Sendromu Tanısında Üçlü Tarana Testinin Yeri. Yeni Tıp Dergisi, 12:114, 1995

C.Şen, R.Madazlı, F.Aksoy, V.Ocak: Diagnostic Antenatal d’une Osteopetrose Lethale. Literature Ultra Sonore, Mai 05 (4): 75, 1995

C.Şen, R.Madazlı, F.Aksoy, V.Ocak: Antenatal Diagnosis of Lethal Osteopetrosis. Ultrasound Obstet Gynecol 5:278, 1995

U.Çolgar, F.Öçer, C.Şen: Outcome of Pregnancy Following Early Exposure to Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist. Gynecol Obstet Reprod Med, 1:53, 1995

C.Şen, G.Öncül, F.Demirkıran, V.Ocak, N.Tolun: Gebelikte Antikoagülan Kullanımı. Yeni Symposium, 32:84, 1994

R.Madazlı, S.Uludağ, F.aksoy, C.Şen, V.Ocak: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Otopsi Olgularının İrdelenmesi. Perinatoloji Dergisi, 2:94, 1994

C.Şen, R.Madazlı, C.Kavuzlu, V.Ocak, N.Tolun: The Value of Antithrombin-III and Fibronectin in Hypertensive Disorders of Pregnancy. Journal of Perinatal Medicine, 22:29, 1994

R.Madazlı, G.Gülçeşme, C.Şen, V.Ocak: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri. Perinatoloji Dergisi, 2:101, 1994

C.Şen, H.İşci, R.Madazlı, F.Aksoy, V.Ocak: Tanatoforik Displazi (Olgu Sunumu). T Klin Jinekol Obst, 1:24, 1994

V.Ocak, C.Şen, R.Madazlı: Is Fetal Biophysical Profile with All Parameters Needed ? Maternal-Fetal Investigation, 4:37, 1994

C.Şen, R.Madazlı, G.Erkılıç, Y.Söylet, Y.Ceylan, S.Uludağ, F.Aksoy, V.Ocak: Megasistik-Mikrokolon-İntestinal Hipoperistaltizm Sendrom (Olgu Sunumu). Perinatoloji Dergisi, 1:173, 1993

R.Madazlı, C.Kavuzlu, F.Henden, C.Şen, V.Ocak: Erken Doğum Tehdidi Olguları ve Tokolizin İrdelenmesi. Perinatoloji Dergisi, 1:182, 1993

S.Uludağ, R.Madazlı, C.Şen, V.Ocak: Gebelik ve Toksoplazmoziste Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi. 1:165, 1993

R.Madazlı, E.Aktaş, C.Şen, V.Ocak: Gebelikte Hipertansiyon Olgularında Antitrombin-III ve Fibronektinin Değeri. Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Dergisi, 1:25, 1993

R.Madazlı, S.Uludağ, C.Şen, V.Ocak: Erken Gebelikte Transvaginal Ultrasonografi. Perinatoloji Dergisi, 1:155, 1993

A.Kurjak, D.Zudenigo, B.Funduk-Kurjak, M.Predanic, C.Şen: Erken Feto-Maternal Dolaşım ve Transvaginal Renkli Doppler Ultrasonografi. Perinatoloji Dergisi, 1:135, 1993

C.Şen, R.Madazlı, S.Uludağ, V.Ocak: Gebelik Diabeti. Perinatoloji Dergisi, 1:118, 1993

C.Şen, S.Uludağ, R.Madazlı, V.Ocak: Diabet ve Gebelikte Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi, 1:105, 1993

R.Madazlı, C.Şen, V.Ocak: Eklampsi’de Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi, 1:45, 1993

C.Şen, F.Karagözlü, V.Ocak: Gebelik ve Hipertansiyonda Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi, 1:37, 1993

C.Şen, R.Madazlı, V.Ocak: Gebelikte Hipertansiyon/Tanım ve Sınıflandırma. Perinatoloji Dergisi, 1:7, 1993

C.Şen, R.Madazlı, S.Erdinç, F.Demirkıran, V.Ocak, N.Tolun: Gebelik ve Hipertansiyonda Klinik Yönetim. Kadın-Doğum Dergisi, 8:9, 1992

V.Ocak, F.Demirkıran, C.Şen, U.Çolgar, F.Öçer, Ö.Kılavuz, Y.Uras: The Predictive Value of Fetal Heart Rate Monitoring: A Retrospective Analysis of 2165 High Risk Pregnancies. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 44:53, 1992

C.Şen, S.Erdinç, F.Öçer, V.Ocak, N.Tolun: Gebelikte Kemoterapi (Hodgkin Lenfoma): Kadın-Doğum Dergisi, 8:63, 1992

V.Ocak, C.Şen, F.Demirkıran, U.Çolgar, F.Öçer, Ö.Kılavuz: FHR Monitoring and Perinatal Mortality in High Risk Pregnancies. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 44:59, 1992

F.Öçer, C.Şen, V.Ocak: Habituel Abortus Anamnezli 45 Çiftte Saptanan Etyolojik Faktörler ve Elde Edilen Klinik Başarı Oranları. T Klin Jinekol Obst, 1:62, 1991

F.Demirkıran, C.Şen, İ.Çepni, T.Erel, V.Ocak, N.Tolun: İkiz Gebeliklerde Doğum Yönetimi. Kadın-Doğum Dergisi, 7:161, 1991

C.Şen, S.Kaleli, R.Madazlı, F.Öçer, V.Ocak, N.Tolun: Servikal Yetmezlikte Tanı ve Tedavi. T Klin Jinekol Obst, 1:121, 1991

C.Şen, V.Ocak, N.Tolun: Servikal Yetmezlik. T Klin Jinekol Obst, 1:128, 1991

C.Şen, F.Demirkıran, V.Ocak, N.Tolun: Günaşımında Antenatal İzlem. Yeni Tıp Dergisi, 8:47, 1991

F.Öçer, L.Şentürk, B.Sarıkamış, C.Şen, V.Ocak: MSAFP Ölçümünün Tarama Testi Olarak Kullanılmasının Tanısal Değeri. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 2:51, 1991

F.Öçer, R.Madazlı, E.Oral, C.Şen, V.Ocak: Preterm ve Term EMR’de Klinik Yaklaşım. Haseki Tıp Bülteni, 29:145,1991

F.Öçer, M.Karacan, T.Beşe, C.Şen, V.Ocak: Postterm Gebeliklerin İzlenmesinde fetal Biofizik Profil (FBP) ve Nonstres test (NST)+Kalitatif Amniotik Sıvı Volumü (ASV) Ölçümünün Karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 22:1143-1157,1990

H.Işıloğlu, C.Şen, N.Tolun, F.Demirkıran: Immun Trombositopenik Purpura ve Gebelik. Yeni Symposium, 27:61, 1989

C.Şen, V.Ocak, A.Ilıcalı, S.Erez, T.Atasü: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Perinatal Mortalite Oranının Değişimi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2:153, 1988

C.Şen, S.Erez, V.Ocak: Ultrasonografi Eşliğinde Amniosentez, Medica, 3:11, 1987

M.Ergüney, C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Amniotik Sıvıda Human Koryonik Gonadotropin ve Prolaktin Düzeyleri ile Cinsiyet İlişkisi. Kadın-Doğum Dergisi, 3:165, 1987

S.Erez, C.Şen, V.Ocak: Koryoamnionitis. Haseki Tıp Bülteni, 25:282, 1987

C.Şen, V.Ocak, S.Erez, N.Hekim: Miadındaki Gebelerde Amnios Sıvısı Total Protein Düzeyi. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 18:713, 1986

C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Plasenta Yetmezliği ile Amniotik Sıvı C-peptide (Insulin) Düzeyi İlişkisi. Kadın-Doğum Dergisi, 2:113, 1986

C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Rh uyuşmazlığında İntrauterin Transfüzyon Endikasyon ve Tekniği. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 18:188, 1986

C.Şen, N.Tolun, U.Çolgar, S.Erez, B.Yıldırım: Ultrasonografi ile Anensefali-Hidrosefali-Spina Bifida’nın Prenatal Tanısı. Haseki Tıp Bülteni, 24:212, 1986

C.Şen, S.Erez, V.Ocak: Transabdominal Serviko-İstmik Serklaj: Endikasyonları ve Tekniği. Haseki Tıp Bülteni, 24:205, 1986

O.Saydam, C.Şen: Kollum Kanserinden Sonra Psiko-seksüel Problemler. Yeni Symposium, 24:70, 1986

O. Saydam, C.Şen: Kollum Uteri Kanserinde Pronostik. Haseki Tıp Bülteni, 24:217, 1986

Wolff, O.S B.Yıldırım, N.Tolun, H.Barın, M.Ataman, C.Şen: Kollum Kanserlerinde Lenfangiografinin Değeri. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 16:411, 1984

M.Türkent, N.Tolun, B.Yıldırım, C.Şen: İdiyopatik Trombositopeni’de Gebelik. Yeni Symposium, 1-4:87, 1983

N.Tolun, C.Şen, B.Yıldırım: Viscero-Omphalocel. Haseki Tıp Bülteni, 21:183,1983

E.Ertüngealp, S.Topçuoğlu, U.Çolgar, C.Şen: Son 5 Yıl İçinde Kliniğimiz Gestoz Vakalarının İrdelenmesi. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni; 14:65, 1982