Ocak 2011 12
İkizlerde Kordon Koagülasyonu
Yazan: Cihat Şen

Plasentası tek olan ikizlerde, ikiz eşinde bir anomali söz konusu olduğunda ve bu anomalinin tedavisi söz konusu olmayan ağır bir anomali ise, bu durumların bazılarında bu bebeğinin anne karnında büyümesinin, diğer ikiz bebeğin sağlık durumunu

Ocak 2011 12
İkizlerde Lazer Operasyonu
Yazan: Cihat Şen
İkizlerde Lazer Operasyonu için yorumlar kapalı

İKİZ GEBELİKLER ve özellikle PLASENTASI/EŞİ TEK/ORTAK olan ikiz gebelikler mutlaka konunun uzmanı bir Perinatolog tarafından izlenmelidir. Böylece yapılması gereken erken girşimler-kararlar için zaman geçmemiş ve kaçırılmamış olur. Bu girişimlere bir örnek anne karnında uygulanan Lazer

Ocak 2011 12
Çoklu Gebeliklerin Riskleri
Yazan: Cihat Şen
Çoklu Gebeliklerin Riskleri için yorumlar kapalı

Plasentaların ayrı olduğu ikiz gebelikler ile plasentanın ortak-tek olduğu ikiz gebeliklerin özellikleri ve sonuçları farklı olmaktadır. Plasentanın ayrı olduğu olgularda, tekil gebeliklere göre sorunlar artmıştır ve yaklaşık olarak düşükler %2, anne karnında bebek kayıpları %2,

Ocak 2011 12
Akardiyak-TRAP İkizler
Yazan: Cihat Şen
Akardiyak-TRAP İkizler için yorumlar kapalı

İkiz gebeliklerin oluşum evrelerinin çok erken dönemlerinde plasentanın tek oluşması ve ikinci bebeğin kordon damarlarının kusurlu oluşunu neticesinde, ikiz eşi olan bebekte kalp ve buna bağlı olarak beyin gelişimi oluşamaz, ancak vücudun diğer uzuvları değişik

Ocak 2011 12
Monokoryonik-Diamniotik (Tek Yumurta) İkizler
Yazan: Cihat Şen
Monokoryonik-Diamniotik (Tek Yumurta) İkizler için yorumlar kapalı

Döllenmenin oluşmasından sonra,  mevcut zigot kütlesinin 3. ile 8. günler arasında ikiye ayrılması ile meydana gelir. Çünkü plasentayı oluşturacak hücre grubu artık farklılaşmıştır, dolayısı ile plasenta tek olarak oluşacaktır. Ancak daha amniyon zarı-kesesini ve cenini oluşturacak hücre grupları

Ocak 2011 12
Monokoryonik-Monoamniotik (Tek Yumurta) İkizler
Yazan: Cihat Şen
Monokoryonik-Monoamniotik (Tek Yumurta) İkizler için yorumlar kapalı

Eğer 8. ile 12. günler arasında hücre kütlesinde ayrışma olursa, bugüne kadar plasentayı ve amnios zarını-kesesini oluşturan hücre grupları artık farklılaştığı için ayrışamaz ve ancak daha cenini oluşturacak hücre grupları farklılaşmamıştır, dolayısı ile bu hücre

Ocak 2011 12
Yapışık İkizler
Yazan: Cihat Şen

Tek yumurtanın döllenmesi ile oluşan zigotun gelişme sürecinde; eğer hücre kütle ayrışması geç dönemde oluşursa, 12.günden sonra, cenini oluşturacak hücre grupları farklılaşmaya başlamıştır. Farklılaşmayan hücre gruplarının ayrışması ile hangi organ grubuna denk geliyorsa, o organlar