C.Şen Çeviri Editörü, Editörler; Asim Kurjak, Frank A. Chervenak. Donald School Ultrason Obstetrik ve Jinekoloji. Şubat 2015 – İstanbul.

C.Şen. Editor. Proceedings of the XXI.European Congress of Perinatal Medicine. Medimond, Bologna, Italy, 2008

C.Şen (Kitap Bölümü): Chorionic Villus Sampling. In: A.Kurjak and F.Chervenak (eds). Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (second edition). Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008, p:746

C.Şen (Kitap Bölümü): Management of Severe Preeclampsia and Eclampsia. In: A.Kurjak, F.A.Chervenak (eds), Textbook of Perinatal Medicine (Second Edition), UK Informa, 2006, p:2112-19

Y.Baytur, C.Şen (Kitap Bölümü): Preterm Delivery and Infections. In: A.Kurjak, F.A.Chervenak (eds), Textbook of Perinatal Medicine (Second Edition), UK Informa, 2006, p:2112-19,

C.Şen, M.Yayla: Chromosomal abnormalities of the embryo. A.Kurjak, F.A.Chervenak and JM Carrera (eds): The Embryo as a Patient, London, Parthenon Publishing, p:99, 2001

C.Şen: Management of Severe Preeclampsia and Eclampsia. A.Kurjak (ed): Textbook of Perinatal Medicine, London, Parthenon Publishing, p:1966, 1998

V.Ocak, C.Şen: A Practical Modification of the Fetal Biophysical Profile. In H.van Geijn and F.Copray (eds): A Critical Appraisal of Fetal Surveillance, London, Excerpta Medica, p:424, 1994


C.Şen: Gebenin El Kitabı. Depar Matbaacılık, 2006

C.Şen: Personeli için Gebelikte İzlem ve Doğum, Depar Matbaacılık, 2006

C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Rh Uyuşmazlığında İntrauterin Transfüzyon (IUT): Endikasyon ve Tekniği. In A.Cenani, E.Yalçın (eds), Neonatolojide Yenilikler, Türk Pediatri Kurumu Yayınları, No:28, s: 188, İstanbul, 1986C.Şen: Obstetrik ve Jinekolojide Transvaginal Girişimsel Ultrasonografi. In Sylabbus-2 Endosonografi, s:45, Ege Üniversitesi Basımevi, 1993

C.Şen: Preeklmapside Maternal Mortalite ve Morbidite. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu yayın No:15. 1999;s:17-44

Selahattin Kumru, Cihat Şen (L.F Gonçalves, T. Chaiworapongsa, R. Romero). İntrauterin Enfeksiyon, Erken Doğum ve Fetal Enflamatuar Sendrom. In: Yüksek Riskli Gebelikler:Yönetim Seçenekleri. D.K.James, P.S.Steer, C.P.Weiner (eds) Çeviri Editörü:Haldun Güner, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2007, s:583

Melih Atahan Güven, Cihat Şen (I.Z. MacTenzie) (Kitap Bölümü Çeviri): Uygun Olmayan Duruş, Malprezentasyon ve Malpozisyonlar. In: Yüksek Riskli Gebelikler:Yönetim Seçenekleri. D.K.James, P.S.Steer, C.P.Weiner (eds) Çeviri Editörü:Haldun Güner, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2007, s:1359

Petek Feriha Arıoğlu, Cihat Şen (L.Kerzin-Storrar, S. Vause, M.Maresh) (Kitap Bölümü Çeviri): Anormal Fetal Anomali Tarama ve Tanı Test Sonucunun Yönetimi ve Danışmanlık. In: Yüksek Riskli Gebelikler:Yönetim Seçenekleri. D.K.James, P.S.Steer, C.P.Weiner (eds) Çeviri Editörü:Haldun Güner, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2007, s:191

C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(M.Evans, Y.Yaron, J.Deprest, AW Flake, C.Kleinman, VMR Harrison): Fetal tedavi In: Obstteri-Normal ve Sorunlu gebelikler. S.Gabbe, JR.Niebyl, JL Simpson (eds) Çeviri Editörü:Mete Tanır, Turgay Şener., Nobel & Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009, s:245

K.Elter, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(A.B.Modena): Hipotiroidi In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:57-63

Ö.Çelik, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(A.B.Modena): Hipertiroidi In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:65-69

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(E.J.Hayes): Çoğul Gebelikler In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:283-296

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(J.C.Sabogal and S.Weiner): Fetal Gelişme Geriliği In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:297-305

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(S.P.Chauhan and E.F.Magann): Fetal Makrozomi In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:307-309

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(M.Vendola): Toksoplazmozis In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:317-320

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)( M.Vendola): Parvovirus In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:321-324

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)( M.Vendola): CMV In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:311-315

B.Ersoylu, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)( G.Mari, F.Hanif, K.Drennan): Fetus/Yenidoğanın hemolitik Hastalıkları In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:343-352