Biyografi

Prof. Dr. Cihat ŞEN

Perinatoloji

Ordu-Ünye 1956 doğumlu, evli ve iki çocuk babası olup ilkokul ve ortaokulu Ünye’de,  liseyi Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1979 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyeti takiben 1 yıl süreyle işyeri hekimliği ve 4 ay süre ile İstanbul-Büyükçekmece Sağlık Ocağı Tabipliği’nde bulundu. 1981’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı ve 1986’da uzman oldu. 1986 Eylül ayında aynı Fakülte’de öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1986 yılından itibaren Perinatoloji Servisinde çalıştı. Türkiye’de 1989 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ilk kurulan Perinatoloji Bilim Dalı’nda kurucu iki öğretim görevlisinden biri olarak yer aldı ve bu tarihten itibaren Perinatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak halen çalışmaktadır.

Ekim 1989 ile Eylül 1990 tarihleri arasında İngiltere-London King’s College School of Medicine ve St Bartholomew’s Hospital Medical College’de Perinatology ve Assisted Reproduction konularında klinik araştırmalarda bulundu. 1992 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında Üniversite Doçenti ve 2001 yılında Profesör oldu.

1997 yılından bu yana Fetal Medicine Foundation için Training Center olarak Fetal Tıp konusunda mezuniyet sonrası eğitim programını sürdürmektedir. 2002 yılında, Avrupa ve Amerika’da Fetal Tıp konusunda yan dal diploması olarak kabul gören Fetal Medicine Diploma sahibi oldu.

Ünvanlar

Dünya Perinatoloji Derneği (WAPM) Başkanı

Sosyal Medyada Takip Edin...

C.Şen, Daniel W. Skupski , Frank A.Chervenak, Laurence B. McCullough, Eduardo Bancalari , Dominique Haumont , Umberto Simeoni, Ola Saugstad, Steven Donn, Birgit Arabin, Anne Greenough, Gianpaolo Donzelli, Malcolm Levene, Xavier Carbonell , Joachim W. Dudenhausen, Radu Vladareanu, Aris Antsaklis, Zoltan Papp, Mehmet Aksit, Manuel Carrapato. Ethical dimensions of periviability. WAPM J.Perinat. Med. 2010 : 38:579-83

C.Şen, Uludag S, Aydın Y, Ibrahimova F, Madazli R. Comparison of complications in second trimester amniocentesis performed with 20G, 21G and 22G needles. J.Perinat. Med. 2010 : 38:597-600

C.Şen: Kadın Doğumda Ultrasonografi Eğitimi ve Sertifikasyonun Önemi. Doktor Dergisi, 2007;39:69

O.APİ, O.ÜNAL, C.Şen:Gebelikte beslenme, kilo alımı ve egzersiz. Perinatoloji Dergisi, 2005,13(2):71-79

C.Şen , Celik E, Vural A, Kepkep K.: Antenatal diagnosis and prognosis of conjoined twins–a case report. J Perinat Med. 2003;31(5):427-30.

C.Şen, Yayla M, Levene M. Antalya consensus on perinatal care: the report of the 2nd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, 1-5 October 2002, Antalya, Turkey. J Perinat Med. 2003;31(5):361-72. Review. PMID: 14601255 [PubMed – indexed for MEDLINE]

C.Şen: The use of first trimester ultrasound in routine practice. J Perinat Med, 2001:29;212

C.Şen, M.Yayla: Fetal Etik. Çocuk Hakları Toplantıları,Ekspres Ofset, İstanbul, 2000, s:95-103

C.Şen: Fetal Anomaliler Açısından Ultrasonografik İncelemenin Yeri ve Zamanı. Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi. 2000;3:49-62

M.Yayla, C Şen: Doğmamış Bebeğin Tedavi Hakkı ve Fetal Etik. Çocuk Forum Dergisi, 2000;3:18-22

R.Madazlı, N. Ceydeli, E.Tuştaş, C.Şen, F.Aksu: Kalp Hastalığı ve Gebelik Olgularının İrdelenmesi. Perinatoloji Dergisi. 7:31, 1999

C.Şen: Report from the Turkish Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. “International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” ISUOG Newsletter, London, Parthenon Publishing, November 1998, Issue-7

C.Şen, M Hod: Report from the working group on ultrasonography. Arch Perin Med, 4;97, 1998

S.Uludağ, C.Mat, C.Demirkesen, N.Göksügür, F.Akyüz, C.Şen: Herpes Gestationis:Bir Olgu Sunumu. Hipokrat, 73:26, 1998

C.Şen: Reproduktif Tıpta Doppler Ultrasonografinin Yeri. Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi, 1:391, 1997

C.Şen: Erken Fetal Ultrasonografi ve Nukal Test. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografisi Dergisi, 1:122, 1997

C.Şen: Fetal Transfüzyon.Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni, 13:3, 1997

Z.Osar-Ersanlı, T.Damcı, C.Şen, M.Hacıbekiroğlu, U.Görpe, M.Özyazar, H.İlkova, N.Bağrıaçık. Lipid Metabolism alterations in patients with gestational mellitus associated fetal macrosomia. Ann. Ist. Sanita, 33:411, 1997

H. Şentürk, S.Erdinç, M.Taşyürekli, A.Mert, M.Arvas, C.Şen: Liver Function Abnormalities in a Severe Case of Hyperreactio luteinalis. Gastroenterology and Hepatology.11:343, 1996

E.Müngen, R.Madazlı, A. Ertekin, Y.Z.Yergök, C.Şen: Postpartum Budd-Chiari Syndrome in a Woman with Primary Thrombocytopenia. Journal of Maternal-Fetal Investigation. 6:228,1996

R.Madazlı, S.Uludağ, C.Şen, V.Ocak: Fetal Down Sendromu Tanısında Üçlü Tarana Testinin Yeri. Yeni Tıp Dergisi, 12:114, 1995

C.Şen, R.Madazlı, F.Aksoy, V.Ocak: Diagnostic Antenatal d’une Osteopetrose Lethale. Literature Ultra Sonore, Mai 05 (4): 75, 1995

C.Şen, R.Madazlı, F.Aksoy, V.Ocak: Antenatal Diagnosis of Lethal Osteopetrosis. Ultrasound Obstet Gynecol 5:278, 1995

U.Çolgar, F.Öçer, C.Şen: Outcome of Pregnancy Following Early Exposure to Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist. Gynecol Obstet Reprod Med, 1:53, 1995

C.Şen, G.Öncül, F.Demirkıran, V.Ocak, N.Tolun: Gebelikte Antikoagülan Kullanımı. Yeni Symposium, 32:84, 1994

R.Madazlı, S.Uludağ, F.aksoy, C.Şen, V.Ocak: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Otopsi Olgularının İrdelenmesi. Perinatoloji Dergisi, 2:94, 1994

C.Şen, R.Madazlı, C.Kavuzlu, V.Ocak, N.Tolun: The Value of Antithrombin-III and Fibronectin in Hypertensive Disorders of Pregnancy. Journal of Perinatal Medicine, 22:29, 1994

R.Madazlı, G.Gülçeşme, C.Şen, V.Ocak: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri. Perinatoloji Dergisi, 2:101, 1994

C.Şen, H.İşci, R.Madazlı, F.Aksoy, V.Ocak: Tanatoforik Displazi (Olgu Sunumu). T Klin Jinekol Obst, 1:24, 1994

V.Ocak, C.Şen, R.Madazlı: Is Fetal Biophysical Profile with All Parameters Needed ? Maternal-Fetal Investigation, 4:37, 1994

C.Şen, R.Madazlı, G.Erkılıç, Y.Söylet, Y.Ceylan, S.Uludağ, F.Aksoy, V.Ocak: Megasistik-Mikrokolon-İntestinal Hipoperistaltizm Sendrom (Olgu Sunumu). Perinatoloji Dergisi, 1:173, 1993

R.Madazlı, C.Kavuzlu, F.Henden, C.Şen, V.Ocak: Erken Doğum Tehdidi Olguları ve Tokolizin İrdelenmesi. Perinatoloji Dergisi, 1:182, 1993

S.Uludağ, R.Madazlı, C.Şen, V.Ocak: Gebelik ve Toksoplazmoziste Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi. 1:165, 1993

R.Madazlı, E.Aktaş, C.Şen, V.Ocak: Gebelikte Hipertansiyon Olgularında Antitrombin-III ve Fibronektinin Değeri. Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Dergisi, 1:25, 1993

R.Madazlı, S.Uludağ, C.Şen, V.Ocak: Erken Gebelikte Transvaginal Ultrasonografi. Perinatoloji Dergisi, 1:155, 1993

A.Kurjak, D.Zudenigo, B.Funduk-Kurjak, M.Predanic, C.Şen: Erken Feto-Maternal Dolaşım ve Transvaginal Renkli Doppler Ultrasonografi. Perinatoloji Dergisi, 1:135, 1993

C.Şen, R.Madazlı, S.Uludağ, V.Ocak: Gebelik Diabeti. Perinatoloji Dergisi, 1:118, 1993

C.Şen, S.Uludağ, R.Madazlı, V.Ocak: Diabet ve Gebelikte Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi, 1:105, 1993

R.Madazlı, C.Şen, V.Ocak: Eklampsi’de Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi, 1:45, 1993

C.Şen, F.Karagözlü, V.Ocak: Gebelik ve Hipertansiyonda Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi, 1:37, 1993

C.Şen, R.Madazlı, V.Ocak: Gebelikte Hipertansiyon/Tanım ve Sınıflandırma. Perinatoloji Dergisi, 1:7, 1993

C.Şen, R.Madazlı, S.Erdinç, F.Demirkıran, V.Ocak, N.Tolun: Gebelik ve Hipertansiyonda Klinik Yönetim. Kadın-Doğum Dergisi, 8:9, 1992

V.Ocak, F.Demirkıran, C.Şen, U.Çolgar, F.Öçer, Ö.Kılavuz, Y.Uras: The Predictive Value of Fetal Heart Rate Monitoring: A Retrospective Analysis of 2165 High Risk Pregnancies. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 44:53, 1992

C.Şen, S.Erdinç, F.Öçer, V.Ocak, N.Tolun: Gebelikte Kemoterapi (Hodgkin Lenfoma): Kadın-Doğum Dergisi, 8:63, 1992

V.Ocak, C.Şen, F.Demirkıran, U.Çolgar, F.Öçer, Ö.Kılavuz: FHR Monitoring and Perinatal Mortality in High Risk Pregnancies. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 44:59, 1992

F.Öçer, C.Şen, V.Ocak: Habituel Abortus Anamnezli 45 Çiftte Saptanan Etyolojik Faktörler ve Elde Edilen Klinik Başarı Oranları. T Klin Jinekol Obst, 1:62, 1991

F.Demirkıran, C.Şen, İ.Çepni, T.Erel, V.Ocak, N.Tolun: İkiz Gebeliklerde Doğum Yönetimi. Kadın-Doğum Dergisi, 7:161, 1991

C.Şen, S.Kaleli, R.Madazlı, F.Öçer, V.Ocak, N.Tolun: Servikal Yetmezlikte Tanı ve Tedavi. T Klin Jinekol Obst, 1:121, 1991

C.Şen, V.Ocak, N.Tolun: Servikal Yetmezlik. T Klin Jinekol Obst, 1:128, 1991

C.Şen, F.Demirkıran, V.Ocak, N.Tolun: Günaşımında Antenatal İzlem. Yeni Tıp Dergisi, 8:47, 1991

F.Öçer, L.Şentürk, B.Sarıkamış, C.Şen, V.Ocak: MSAFP Ölçümünün Tarama Testi Olarak Kullanılmasının Tanısal Değeri. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 2:51, 1991

F.Öçer, R.Madazlı, E.Oral, C.Şen, V.Ocak: Preterm ve Term EMR’de Klinik Yaklaşım. Haseki Tıp Bülteni, 29:145,1991

F.Öçer, M.Karacan, T.Beşe, C.Şen, V.Ocak: Postterm Gebeliklerin İzlenmesinde fetal Biofizik Profil (FBP) ve Nonstres test (NST)+Kalitatif Amniotik Sıvı Volumü (ASV) Ölçümünün Karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 22:1143-1157,1990

H.Işıloğlu, C.Şen, N.Tolun, F.Demirkıran: Immun Trombositopenik Purpura ve Gebelik. Yeni Symposium, 27:61, 1989

C.Şen, V.Ocak, A.Ilıcalı, S.Erez, T.Atasü: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Perinatal Mortalite Oranının Değişimi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2:153, 1988

C.Şen, S.Erez, V.Ocak: Ultrasonografi Eşliğinde Amniosentez, Medica, 3:11, 1987

M.Ergüney, C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Amniotik Sıvıda Human Koryonik Gonadotropin ve Prolaktin Düzeyleri ile Cinsiyet İlişkisi. Kadın-Doğum Dergisi, 3:165, 1987

S.Erez, C.Şen, V.Ocak: Koryoamnionitis. Haseki Tıp Bülteni, 25:282, 1987

C.Şen, V.Ocak, S.Erez, N.Hekim: Miadındaki Gebelerde Amnios Sıvısı Total Protein Düzeyi. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 18:713, 1986

C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Plasenta Yetmezliği ile Amniotik Sıvı C-peptide (Insulin) Düzeyi İlişkisi. Kadın-Doğum Dergisi, 2:113, 1986

C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Rh uyuşmazlığında İntrauterin Transfüzyon Endikasyon ve Tekniği. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 18:188, 1986

C.Şen, N.Tolun, U.Çolgar, S.Erez, B.Yıldırım: Ultrasonografi ile Anensefali-Hidrosefali-Spina Bifida’nın Prenatal Tanısı. Haseki Tıp Bülteni, 24:212, 1986

C.Şen, S.Erez, V.Ocak: Transabdominal Serviko-İstmik Serklaj: Endikasyonları ve Tekniği. Haseki Tıp Bülteni, 24:205, 1986

O.Saydam, C.Şen: Kollum Kanserinden Sonra Psiko-seksüel Problemler. Yeni Symposium, 24:70, 1986

O. Saydam, C.Şen: Kollum Uteri Kanserinde Pronostik. Haseki Tıp Bülteni, 24:217, 1986

Wolff, O.S B.Yıldırım, N.Tolun, H.Barın, M.Ataman, C.Şen: Kollum Kanserlerinde Lenfangiografinin Değeri. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 16:411, 1984

M.Türkent, N.Tolun, B.Yıldırım, C.Şen: İdiyopatik Trombositopeni’de Gebelik. Yeni Symposium, 1-4:87, 1983

N.Tolun, C.Şen, B.Yıldırım: Viscero-Omphalocel. Haseki Tıp Bülteni, 21:183,1983

E.Ertüngealp, S.Topçuoğlu, U.Çolgar, C.Şen: Son 5 Yıl İçinde Kliniğimiz Gestoz Vakalarının İrdelenmesi. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni; 14:65, 1982

C.Şen Çeviri Editörü, Editörler; Asim Kurjak, Frank A. Chervenak. Donald School Ultrason Obstetrik ve Jinekoloji. Şubat 2015 – İstanbul.

C.Şen. Editor. Proceedings of the XXI.European Congress of Perinatal Medicine. Medimond, Bologna, Italy, 2008

C.Şen (Kitap Bölümü): Chorionic Villus Sampling. In: A.Kurjak and F.Chervenak (eds). Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (second edition). Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008, p:746

C.Şen (Kitap Bölümü): Management of Severe Preeclampsia and Eclampsia. In: A.Kurjak, F.A.Chervenak (eds), Textbook of Perinatal Medicine (Second Edition), UK Informa, 2006, p:2112-19

Y.Baytur, C.Şen (Kitap Bölümü): Preterm Delivery and Infections. In: A.Kurjak, F.A.Chervenak (eds), Textbook of Perinatal Medicine (Second Edition), UK Informa, 2006, p:2112-19,

C.Şen, M.Yayla: Chromosomal abnormalities of the embryo. A.Kurjak, F.A.Chervenak and JM Carrera (eds): The Embryo as a Patient, London, Parthenon Publishing, p:99, 2001

C.Şen: Management of Severe Preeclampsia and Eclampsia. A.Kurjak (ed): Textbook of Perinatal Medicine, London, Parthenon Publishing, p:1966, 1998

V.Ocak, C.Şen: A Practical Modification of the Fetal Biophysical Profile. In H.van Geijn and F.Copray (eds): A Critical Appraisal of Fetal Surveillance, London, Excerpta Medica, p:424, 1994


C.Şen: Gebenin El Kitabı. Depar Matbaacılık, 2006

C.Şen: Personeli için Gebelikte İzlem ve Doğum, Depar Matbaacılık, 2006

C.Şen, V.Ocak, S.Erez: Rh Uyuşmazlığında İntrauterin Transfüzyon (IUT): Endikasyon ve Tekniği. In A.Cenani, E.Yalçın (eds), Neonatolojide Yenilikler, Türk Pediatri Kurumu Yayınları, No:28, s: 188, İstanbul, 1986C.Şen: Obstetrik ve Jinekolojide Transvaginal Girişimsel Ultrasonografi. In Sylabbus-2 Endosonografi, s:45, Ege Üniversitesi Basımevi, 1993

C.Şen: Preeklmapside Maternal Mortalite ve Morbidite. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu yayın No:15. 1999;s:17-44

Selahattin Kumru, Cihat Şen (L.F Gonçalves, T. Chaiworapongsa, R. Romero). İntrauterin Enfeksiyon, Erken Doğum ve Fetal Enflamatuar Sendrom. In: Yüksek Riskli Gebelikler:Yönetim Seçenekleri. D.K.James, P.S.Steer, C.P.Weiner (eds) Çeviri Editörü:Haldun Güner, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2007, s:583

Melih Atahan Güven, Cihat Şen (I.Z. MacTenzie) (Kitap Bölümü Çeviri): Uygun Olmayan Duruş, Malprezentasyon ve Malpozisyonlar. In: Yüksek Riskli Gebelikler:Yönetim Seçenekleri. D.K.James, P.S.Steer, C.P.Weiner (eds) Çeviri Editörü:Haldun Güner, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2007, s:1359

Petek Feriha Arıoğlu, Cihat Şen (L.Kerzin-Storrar, S. Vause, M.Maresh) (Kitap Bölümü Çeviri): Anormal Fetal Anomali Tarama ve Tanı Test Sonucunun Yönetimi ve Danışmanlık. In: Yüksek Riskli Gebelikler:Yönetim Seçenekleri. D.K.James, P.S.Steer, C.P.Weiner (eds) Çeviri Editörü:Haldun Güner, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2007, s:191

C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(M.Evans, Y.Yaron, J.Deprest, AW Flake, C.Kleinman, VMR Harrison): Fetal tedavi In: Obstteri-Normal ve Sorunlu gebelikler. S.Gabbe, JR.Niebyl, JL Simpson (eds) Çeviri Editörü:Mete Tanır, Turgay Şener., Nobel & Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009, s:245

K.Elter, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(A.B.Modena): Hipotiroidi In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:57-63

Ö.Çelik, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(A.B.Modena): Hipertiroidi In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:65-69

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(E.J.Hayes): Çoğul Gebelikler In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:283-296

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(J.C.Sabogal and S.Weiner): Fetal Gelişme Geriliği In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:297-305

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(S.P.Chauhan and E.F.Magann): Fetal Makrozomi In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:307-309

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)(M.Vendola): Toksoplazmozis In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:317-320

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)( M.Vendola): Parvovirus In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:321-324

O.Güralp, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)( M.Vendola): CMV In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:311-315

B.Ersoylu, C.Şen (Kitap Bölümü Çeviri)( G.Mari, F.Hanif, K.Drennan): Fetus/Yenidoğanın hemolitik Hastalıkları In: Maternal-Fetal Tıp Kanıta dayalı Klinik Kılavuzlar. Vincenzo Berghella (eds) Çeviri Editörü:Altay Gezer, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s:343-352

 • C.Şen: Umbilical Blood Sampling-It’s Role in Clinical, (Davetli Konuşmacı) “The Fetus as a Patient” VI.International Postgraduate Course with Scientific Participation, 3-5 Mayıs 1993, Ankara
 • C.Şen (Oturum Başkanlığı): Ian Donald Inter University School of Medical Ultrasound, Brioni, Croatia, 1994
 • C.Şen: Pathological Doppler Flow – NST and Fetal Blood Sampling. (Davetli Konuşmacı) XVIII. Advanced Ultrasound Course in Obstetrics and Gynecology, Ian Donald Inter-University School for Medical Ultrasound, , 23-28 April, 1995, Istanbul
 • C.Şen: Doppler assessment of ovulation period. The 1st International Symposium on Doppler in Gynecology and Infertility. (Davetli Konuşmacı) 26-28 May 1995, Brijuni-Croatia
 • C.Şen: Management of the Haemolytic disease of the fetus. 3.Helenic-Turkish Symposium on Perinatal Surveillance. (Davetli Konuşmacı), 20-21 October 1995, Patras-Greece
 • C.Şen: Doppler assessment of ovulation period. 5th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Davetli Konuşmacı, 25-29 Nov 1995, Kyoto-Japan, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 6 (Supp 2):63, 1995
 • C.Şen (Oturum Başkanı), 25-29 Nov 1995, Kyoto-Japan, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 6 (Supp 2):63, 1995
 • C.Şen: Oligohydramnios and it’s Management. Davetli Konuşmacı XII.International Congress-The Fetus as a Patient, Abstract Book, 23-25 May 1996, Grado-Italy
 • C.Şen: Vergleich der prenatalen Überwachungsmethoden: Dopplersonographie, antepartum CTG und Cordocentese. (Davetli Konuşmacı) Doppler-Sonographie Aufbaukurs., 17-19 Mayıs 1996, İstanbul
 • C.Şen: Pathological Doppler flow imaging-non-stress test and fetal blood sampling. Davetli Konuşmacı, International Congress on “Recent Advances and Controversies”, 15-19 May 1996, Istanbul
 • C.Şen:Management of Oligohydramnios. (Davetli Konuşmacı)20nd Advanced Course on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 1-7 Sept 1996, Dubrovnik-CROATIA
 • C.Şen:Uterine fibroids. (Davetli Konuşmacı)20nd Advanced Course on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 1-7 Sept 1996, Dubrovnik-CROATIA
 • C.Şen (Oturum Başkanlığı)20nd Advanced Course on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 1-7 Sept 1996, Dubrovnik-CROATIA
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Doppler flow measurements, NST and fetal blood sampling in the predicition of fetal acidemia. IPDS’97, 25-28 August, Osaka, Japan
 • C.Şen (Oturum Başkanı):. IPDS’97, 25-28 August, Osaka, Japan
 • C.Şen: First trimester sonographic diagnosis of the chromosomal abnormalities Davetli Konuşmacı. 4th International Congress of Obstetrics and Gynecology, 1-5 Sep 1997, İzmir
 • C.Şen, K.Nicolaides (Kurs Direktörü): First Trimester Ultrasound-Postgraduate Course. 11.9.1997 İstanbul
 • C.Şen: Management of diabetes and pregnancy. Davetli Konuşmacı Joint International Postgraduate Course on Diabetes and Pregnancy. 18-19 Sep 1997,İstanbul
 • C.Şen: Color Doppler in Obstetrics (Davetli Konuşmacı). VI.International Congress of the Mediterranean and African Society of Ultrasound (MASU) and International Postgraduate Course of Ultrasound. 25-28 April 1998, Kuşadası
 • C.Şen (Oturum Başkanı): XVIth European Congress of Perinatal Medicine, 10-13 June, 1998, Zagrep-Croatia. 1998
 • C.Şen:Management of Obstructive Uropathies. (Davetli Konuşmacı)22nd Advanced Course on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 14-19 Sept 1998, Dubrovnik-CROATIA
 • C.Şen: Macrosomia and IUGR-Management issues. (Davetli Konuşmacı) 22nd Advanced Course on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 14-19 Sept 1998, Dubrovnik-CROATIA
 • C.Şen: Ultrasound Diagnosis and Management of Fetal Obstructive Uropathies (Davetli Konuşmacı). Joint Meeting of Russian Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology and ISUOG, 15-17 June 1998, St. Petersburg-Russia, Abstract Book, p:48, 1998
 • C.Şen (Çalışma Grubu Üyesi-Oturum Başkanı): Fifth Workshop on Quality Development in Perinatal Care – The OBSQID Project, WHO, 29-31 Oct 1998, Tel Aviv, Israel
 • C.Şen-(Member of the International Scientific Committee). 8th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 1-5 Nov 1998, Edinburgh, Scotland, UK
 • C.Şen: Congenital Anomaly Screening (Davetli Konuşmacı). 7th Annual Convention-Fetus as a Patient Institute, 6-8 Nov 1998, Philippines, 7th Annual Convention Book, p:31, 1998
 • C.Şen: Doppler Velocimetry in Obstetrics (Davetli Konuşmacı). 7th Annual Convention-Fetus as a Patient Institute, 6-8 Nov 1998, Philippines, 7th Annual Convention Book, p:32, 1998
 • C.Şen- (Oturum Başkanı). XV.International Congress “The Fetus as a Patient”, Weil Medical College of Cornell University, 22-24 April 1999, New York, USA
 • C.Şen, Kypros Nicolaides (Kurs Direktörü). Ultrasound Course “First Trimester Scanning”, Antalya, 2-6 Mayıs, 1999
 • C.Şen-Intrauterine Shunt Procedures (Davetli Konuşmacı). 13th International Postgraduate Course “The Fetus as a Patient”, Antalya, 2-6 Mayıs1999
 • C.Şen. Diagnosis of Fetal Infections. (Davetli Konuşmacı) 7th European Conference of Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, 4-6 October 1999, İstanbul
 • C.Şen. Obstetric Managament of Diabetes in Pregnancy.(Davetli Konuşmacı) Satellite Meeting on Quality Development in Diabetic Pregnancy, Ten Years with the St Vincent Decleration, 9-12 October, 1999, İstanbul
 • C.Şen(Davetli konuşmacı): Evaluation of the Fetal Obstructive Uropathies. XVII.European Congress of Perinatal Medicine, 25-28 June 2000, Porto-Portugal
 • C.Şen. (Oturum Başkanı). 1st World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 9-12 Sep 2000, Tuzla-Bosnia and Herzegovina
 • C.Şen. (Davetli konuşmacı): 10-14 weeks ultrasound scanning. 1st World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 9-12 Sep 2000, Tuzla-Bosnia and Herzegovina
 • C.Şen. (Davetli konuşmacı): Prenatal diagnosis of fetal infections. 1st World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 9-12 Sep 2000, Tuzla-Bosnia and Herzegovina
 • C. Sen (Member of the International Organizing Committee). 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 4-7 October 2000, Zagrep-Croatia
 • C.Şen. Fetal Obstructive Uropathies:Management and Outcome (Davetli Konuşmacı). 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 4-7 Oct 2000, Zagrep-Croatia, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 16 (Suppl 1):75, 2000
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Early screening of chromosomal abnormalities. The Fetus as a Patient XVII International Congress, 18-20 April, 2001, Pattaya,Thailand
 • C.Şen (Yönetim Kurulu Üyesi): The Fetus as a Patient XVII International Congress, 18-20 April, 2001, Pattaya,Thailand
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Doppler and CTD analysis in fetal hypoxemia. 6th World Congress of Perinatal Medicine, 13-16 Sep 2003, Osaka, Japan
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı) : Screening in perinatal medicine-could we do it in developing countries. XVII FIGO World Congress, 2-7 Nov 2003, Santiago, Chile
 • C.Şen (Course Director): Ian Donald Advanced Ultrasound Course. 5-7 December, 2003, İstanbul
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Fetal therapy guided by ultrasound Ian Donald Advanced Ultrasound Course. 5-7 December, 2003, İstanbul
 • C.Şen (Davwtli Konuşmacı): First trimester screening of fetal & chromosomal abnormalities. ThirdWorld Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 20-22 May 2004, Beirut, Lebanon
 • C.Şen (Davwtli Konuşmacı): Diabetes in pregnancy. ThirdWorld Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 20-22 May 2004, Beirut, Lebanon
 • C.Şen (Davwtli Konuşmacı): Management of severe preeclampsia. ThirdWorld Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries. 20-22 May 2004, Beirut, Lebanon
 • C.Şen(Davetli konuşmacı):: Preeclampsia:How to Decide When to Deliver. 7th World Congress on Controversies in Obstetrics and Gynecology, 14-17 April 2005, Athens, Greece
 • C.Sen(Davetli konuşmacı): Obstructive Uropaties. Ian Donald Ultrasound Course, 27-28 May 2005, Bari-Italy
 • C.Şen(Davetli konuşmacı): Obstructive Uropathies: 2nd Congress of the Mediteranean Associaiton for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, June 16-18, 2005 Rhodes-Greece
 • C.Şen(Davetli konuşmacı): Cervical Assessment for preterm delivery: 2nd Congress of the Mediteranean Associaiton for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, June 16-18, 2005 Rhodes-Greece
 • C.Şen(Davetli konuşmacı): Obstructive uropathies. Ian Donald Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2-4 Aralık, 2005, Athens, Greece
 • C.Sen(Davetli konuşmacı): Turkish Perinatology Society: Organization and Activities (1982-2005). International Congress “Development of Primary Health Care in Georgia. 22-23 October 2005, Tbilisi, Georgia
 • C.Sen(Davetli konuşmacı): Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology: First Trimester. International Congress “Development of Primary Health Care in Georgia. 22-23 October 2005, Tbilisi, Georgia
 • C.Sen(Davetli konuşmacı): Invasive procedures in early pregnancy. 7th World Congress of Perinatal Medicine, 21-24 Sept 2005, Zagreb, Croatia
 • C.Sen(Davetli konuşmacı): Obstructive Uropathies. Ian Donald Advanced Ultrasound Course. 27-28 May 2005, Ostuni, Italy
 • C.Şen(Davetli konuşmacı): Obstructive Uropathies. 2nd Advanced Course of Ultrasound in Obstterics and GYnecology. Athens-Greece, 3-4 Dec 2005
 • C.Şen(Davetli konuşmacı): Invasice Procedures in first rimester. 2nd Advanced Course of Ultrasound in Obstterics and Gynecology. Athens-Greece, 3-4 Dec 2005
 • C.Sen(Davetli konuşmacı): 11-14 weeks screening tests for Down Syndrome. VIth Congress of the Turkish German Gynecological Association. 18-22 May 2005, Antalya, Turkey
 • C. Şen (Davetli Konuşmacı): Fetal Uropathies. 3rd Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology of the Mediterranean Area, 17-18 JUne 2006, Dubrovnik, Croatia
 • C. Şen (Davetli Konuşmacı): Oligohydraminos and management. 3rd Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology of the Mediterranean Area, 17-18 JUne 2006, Dubrovnik, Croatia
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: TTTS and TRAP: Laser for placenta and Cord Coagulation. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: TTTS and TRAP: Laser for placenta and Cord Coagulation. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: TTTS and TRAP: Fetal Doppler and Timing Delivery in IUGR. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: Early Anomaly Scanning. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: Case Demonstration for NT and early pregnancy evaluation. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: Nasal bone, Ductus Venosus, Tricuspid Regurgitation. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: Twins and Early Ultrasound Scanning. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Sen-Davetli Konuşmacı: Prenatal Diagnosis:Amnio/CVS. 2nd Annual Meeting of the Egyptian Society of Women’s Imaging and Health Care, 13-21 Dec 2006, Cairo, Egypt
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Recent advances in IUGR management. XX.European Congress of Perinatal Medicine, 24-27 May 2006, Prague, Czech Republic
 • C.Sen (pros and cons) (Davetli Konuşmacı): What is the optimal method of delivery in IUGR – operative or spontaneous? XX.European Congress of Perinatal Medicine, 24-27 May 2006, Prague, Czech Republic
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Oligohydramnios and its management. XXII. International Congress “The Fetus as a Patient”, 9-11 June, 2006, Poznan, Poland
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): IUGR Management. 6.Corso di Aggiornamento Teorico Pratico in Medicine Embrio-Fetale e Perinatale, 18-21 May 2006, Cagliari, Italy
 • C.Sen: Davetli Konuşmacı. First Trimester Screening of Down Syndrome, XVIII.FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, 5-10 Nov, 2006, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Artmış Ense Kalınlığı ve Normal Karyotip. VIII.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Amnio and CVS. Ian Donald Ultrasouınd School, 20-21 April, 2007, Kiev, Ukraine
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Obstructive Uropathies. Ian Donald Ultrasound School, 20-21 April, 2007, Kiev, Ukraine
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): IUGR Management. Ian Donald Ultrasouınd School, 20-21 April, 2007, Kiev, Ukraine
 • C.Sen (Davetli Konuşmacı): First Trimester Invasive Procedures. 7th Fetal Medicine Congress, 22 Feb 2007, Tel Aviv, Israel
 • C.Sen (Davetli Konuşmacı): Should we treat obstructive uropathies?. 7th Fetal Medicine Congress, 22 Feb 2007, Tel Aviv, Israel
 • C. Şen (Davetli Konuşmacı): Are all congenital anomalies detectable? 4th International Symposium on Diabetes and Pregnancy, 29-31 March 2007, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Oligohydramnios and Perinatal hypoxia. World Congress of Perinatal Medicine, 9-13 September 2007, Florence, Italy
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): IUGR Management. 83.Congresso Nazionale SIGO, 14-17 October, 2007, Napoli, Italy
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Oligohydramnios and Fetal Hypoxia. 8th AOGOI Congress. 22-25 May 2008, Villasimius, Cagliari, Italy
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 4 Chamber View and GA in the Heart: Should be Routine?. Ian Donald Advanced Ultrasound Course, 14-15 Dec 2007, İstanbul, Turkey
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Ultrasound Findings in Fetal Infections. Ian Donald Advanced Ultrasound Course, 14-15 Dec 2007, İstanbul, Turkey
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Chorionic Villus Sampling. FMF First trimester Scanning Course. XXI. European Congress of Perinatal Medicine. 10-13 Sep 2008, Istanbul, Turkey
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): What is Routine Heart Examination for Obstetricians. Fetal Cardiology Pre-Congress Course. XXI. European Congress of Perinatal Medicine. 10-13 Sep 2008, Istanbul, Turkey
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Fetal Heart Scanning in Obstetrics. XXI. European Congress of Perinatal Medicine. 10-13 Sep 2008, Istanbul, Turkey
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Shunting in fetal Hydronephrosis: Indications and Outcome. XXI. European Congress of Perinatal Medicine. 10-13 Sep 2008, Istanbul, Turkey
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): IUGR-Biometry and Doppler Assessment. Ian Donald Course, 5-6 Dec 2008, Dubai, UAE
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Screening for Fetal Heart Anomalies. Ian Donald Course, 5-6 Dec 2008, Dubai, UAE
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı). IUGR in monochorionics. 9.Corso in Medicina Enbrio-Fetale e Perinatale. 27-31 May 2009, Villasimius, Cagliari, Italy
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Screening for Heart Anomalies. The 3rd Ian Donald Course, Romanian Branch, 1-2 July 2009, Cluj-Napoca, Romania
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Monochorionics and Management.. The 3rd Ian Donald Course, Romanian Branch, 1-2 July 2009, Cluj-Napoca, Romania
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı-Grand Round Lecture): Ultrasound Screening for Major Heart Defects. Lincoln Hospital, Weill Cornell Medical College. 5 May 2009, New York, USA
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Screening for major fetal heart anomalies in Obstetrics. FIGO Congress, 4-9 October 2009, Cape Town, South Africa
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı). Oligohydramnios and its Management. 9th World Congress of Perinatal Medicine, 24-28 Octo 2009, Berlin, Germany
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Screening for fetal heart defects. 3rd Erich Saling World School of Perinatal Medicine, 30 Oct 2009, Dubrovnik, Croatia
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): How should the fetus with preterm PROM be monitored?. 5th Annual meeting of Onternational Academy of perinatal mediicne, 31 Oct 2009, Dubrovnik, Croatia
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): First trimester screening for Down Syndrome and ultrasound. Ian Donald Ultrasound Course, 13-15 November 2009, Abu Dhabi, UAE
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): What does “four chmaber view mean in routine scanning. Ian Donald Ultrasound Course, 13-15 November 2009, Abu Dhabi, UAE
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 1st trimester screening. Ian Donald Ultrasound Course, 26.12.2009, Khartoum,Sudan
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Multiple pregnancy. Ian Donald Ultrasound Course, 27.12.2009, Khartoum,Sudan
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Fetal heart assessment. Ian Donald Ultrasound Course, 28.12.2009, Khartoum,Sudan
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı):Use of ultrasound in gynaecological patients. Ian Donald Ultrasound Course, 26.12.2009, Khartoum,Sudan
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Pelvic masses. Ian Donald Ultrasound Course, 29.12.2009, Khartoum,Sudan
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): The role of ultrasound in infertility. Ian Donald Ultrasound Course, 30.12.2009, Khartoum,Sudan
 • C.Şen (Course Director): Ian Donald Advanced Ultrsound Course, 5-6 December, 2009, İstanbul
 • C.Şen (Davetli konuşmacı):Problems of Monochorionics Ian Donald Advanced Ultrsound Course, 5-6 December, 2009, İstanbul
 • C.Şen (Davetli konuşmacı):Perinatal ultrasoınd in first trimester. Ian Donald Advanced Ultrasound Course, 5-6 December, 2009, İstanbul
 • C.Şen (Course Director): European School of Perinatal Medicine, 3-4 December, 2009, İstanbul
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Definition of IUGR. European School of Perinatal Medicine, 3-4 December, 2009, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): sIUGR in monochorionics. European School of Perinatal Medicine, 3-4 December, 2009, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Screening for major fetal heart defects. The 7. Meeting of the Mediterranean Association of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology ,November 11-13 2010 ,Beirut
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Management of monochorionic twins. The 7. Meeting of the Mediterranean Association of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology , November 11-13 2010 ,Beirut
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Congress Scientific Committee . 21.European Congress of Obstetrics and Gynecology , 5-8 May 2010, Antwerpen-Belgium
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Screening for Major Fetal Heart Anomalies . 21.European Congress of Obstetrics and Gynecology , 5-8 May 2010, Antwerpen-Belgium
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Prenatally Diagnosed Cornelia de Lange Syndrome: Case Report . XXII .European Congress of Perinatal Medicine , May 26-29 ,2010 , Granada
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Chorioangioma of Placenta : A Case Report . XXII .European Congress of Perinatal Medicine , May 26-29 ,2010 , Granada
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Two Cases of Craniorachischiss and Omphalocele, One with a Variant of Pentalogy of Cantrell. XXII .European Congress of Perinatal Medicine , May 26-29 ,2010 , Granada
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Successful Vezicoamniotic Shunting in the 14. Week of Pregnancy and Constriction of Lower Limb as a Rare Complication . XXII .European Congress of Perinatal Medicine , May 26-29 ,2010 , Granada
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Oligohydramnios and IUGR: Management issue . 1st Global Congress of Maternal and Infant Health , September 22-26 ,2010 , Barcelona
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Great Arteries for Screening of Fetal Heart (Lecturer) . 1st Global Congress of Maternal and Infant Health , September 22-26 ,2010 , Barcelona
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Screening for fetal heart anomalies . 1st Global Congress of Maternal and Infant Health , September 22-26 ,2010 , Barcelona
 • C.Şen: Diabetik Gebede Fetusun Yönlendirilmesinde Yeni Yöntemler. Ulusal Diabet Kongresi, Davetli Konuşmacı, 27-29 Mayıs 1991, Silivri-İstanbul
 • C.Şen: Postmatürasyon: Mezuniyet Sonrası Milli Tıp Eğitimi Sempozyumu IV-Riskli Gebelikler ve Bebekler, Davetli Konuşmacı, 12-15 Haziran 1991, Erdek
 • C.Şen:Yüksek Riskli Fetusların Yönetiminde Doppler. 3.Ulusal Perinatoloji Kongresi Özetler Kitabı s:A18, Davetli Konuşmacı ,1-5 Mart 1992, Bursa
 • C.Şen: Fetal Terapi. 3.Ulusal Perinatoloji Kongresi Özetler Kitabı s:A7, Davetli Konuşmacı ,1-5 Mart 1992, Bursa
 • C.Şen: Obstetrik Patolojilerde Doppler Uygulamaları. XI.Jineko-Patoloji Kongresi. Davetli Konuşmacı 16-18 Mayıs 1994, İstanbul
 • C.Şen, H.Mutlu: Gebelik ve Hipertansiyonda Klinik Yönetim. 4 Ulusal Perinatoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, 25-28 Nisan 1994, İstanbul, Perinatoloji Dergisi, 2:61, 1994
 • C.Şen: Diabet ve gabelikte klinik düzenlemeler. Daibet ve Gebelik Paneli, Türk Diabet Cemiyeti, Davetli Konuşmacı , 30 Mart 1995
 • C.Şen: İntrauterin Gelişme geriliği tanısı ve yaklaşımı. Osmangazi Kadın-Doğum Günleri, Davetli Konuşmacı , 28-30 Nisan 1995, Eskişehir
 • C.Şen: Prenatal Tanıda Olgu Seçimi Davetli Konuşmacı. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara
 • C.Şen: Preeklampside Klinik Yönetim Davetli Konuşmacı. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara
 • C.Şen: Obstrüktif Üropatilerde Antenatal Tanı Davetli Konuşmacı. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Fetal anomaliler için erken tarama testi:Nukal kalınlık. Obstetrik ve Jinekolojide Rutin Ultrasonografi Uygulamaları-Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 6-7 Şubat 1998, Cerrahpaşa-İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Siklus takibinde Dopplerin yeri. Obstetrik ve Jinekolojide Rutin Ultrasonografi Uygulamaları-Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 6-7 Şubat 1998, Cerrahpaşa-İstanbul
 • C.Şen-Davetli Konuşmacı: Fetal ve Pediatrik Cerrahi Paneli, 6.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Club Otel Sirene, Belek-Antalya
 • C.Şen : Nukal test: İlk Trimester Ultrasonografi ve Fetal Kromozom Anomalileri Davetli Konuşmacı, 3.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Özet Kitabı, sayfa:52, 26-30 Nisan 1998, Marmaris
 • C.Şen-Davetli Konuşmacı: İlk Trimester Tarama:Klinik Önemi. 6.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Club Otel Sirene, Belek-Antalya
 • C.Şen-Panelist: Fetal ve Pediatrik Cerrahi Paneli. 6.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Club Otel Sirene, Belek-Antalya
 • C.Şen-Davetli Konuşmacı: Nukal Kalınlık ve Klinik önemi. Yüksek Riskli gebeliklerde Tanı, Takip ve Tedaviler-7.Yıllık Toplantı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast ve Doğum ABD, 29-30 Haziran 1998, Hacettepe-Ankara
 • C.Şen-2.Trimesterde Fetal Anomali Taraması Davetli Konuşmacı. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Obstetrik ve Prenatal Tanıda Ultrasonografi Uygulamaları, 22 Kasım 1998, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır
 • C.Şen-Diagnosis and Management of Ectopic Pregnancy Davetli Konuşmacı. Advanced Course on Transvaginal Ultrasonography, 18-19 Dec 1998, Cerrahpaşa Medical School, Istanbul
 • C.Şen- Erken Gebelikte Anomali taraması ve NT Ölçümleri Davetli Konuşmacı. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu “Temel Obstetrik Ultrasonografi”, 21 Mart 1999, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
 • C.Şen- In Utero Tedavi ve Etik Yönü Davetli Konuşmacı. XXXV.Ulusal Pediatri Kongresi, 19-22 Mayıs 1999, Ankara
 • C.Şen. Fetal Anomali Taramasında 1. ve 2. Trimester Ultrasonografi. Davetli Konuşmacı. Jinekoloji ve Obstetrikte Ultrasonografi Uygulamaları-Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 21 Kasım 1999, Diyarbakır
 • C.Şen. Fetal Enfeksiyonlar. Davetli Konuşmacı. Jinekoloji ve Obstetrikte Ultrasonografi Uygulamaları-Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 21 Kasım 1999, Diyarbakır
 • C.Şen. İnfertilite : Endometrium Reseptivitesi. Davetli Konuşmacı. Jinekoloji ve Obstetrikte Ultrasonografi Uygulamaları-Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 21 Kasım 1999, Diyarbakır
 • C.Şen. Gebeliğin İlk Trimesterinde Fetal Anomaliler. Davetli Konuşmacı. 2nd Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology. 27-29 Mart 2000, İstanbul
 • C.Şen. Fetus Hakları (Panelist ). IV.Adli Bilimler Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, İstanbul
 • C.Şen. Toksoplazma Enfeksiyonu (Davetli Konuşmacı). Zeynep-Kamil XVIII.Jineko-Patoloji Kongresi, 19-21 Haziran 2000
 • C.Şen. Ultrasonografi:Fetal Anomalilerin Erken Tanısı. 2000’li Yıllarda Kadın Sağlığı, 12-14 Ekim 2000, Ankara
 • C.Şen. Fetal Üriner Sisten Anomalilerinde Ultrasonografi. Pratik Uygulamalarda Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 5 Kasım 2000, Diyarbakır
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): İntrauterin Girişimler. Cerrahpaşa-UCL Tıp Günleri, 11-12 Ekim 2002, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): NT ve kromozom anomalileri. Erken gebelik Ultrasonografisi Kursu, 8.3.2003, Malatya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): İkizden ikize transfüzyon sendromu. Erken gebelik Ultrasonografisi Kursu, 8.3.2003, Malatya
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Amniosentez ve CVS. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Günleri, 10.4.2003, Ankara
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): İkizden İkize Transfüzyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Günleri, 10.4.2003, Ankara
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Perinatal Ultrasonografi Meznuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 27.4.2003, Gziantep
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı):Rutin Obstetrik USG. IX.Ulusal perinatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2003, Ankara
 • C.Şen (Davetli konuşmacı):1.ve 2.trimester gebelik Muayenesi çalıştayı, 9-12 Eylül 2004, İstanbul
 • C.Sen(Davetli Konuşmacı): 11-14 weeks screening tests for Down Syndrome. VIth Congress of the Turkish German Gynecological Association. 18-22 May 2005, Antalya, Turkey
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Gebelikte Medikal Hastalıklar ve Tedavileri. Haseki Hastanesi “Jinekoloji ve Obstetride Ayaktan Tedavi Protokollerinde Yenilikler” Toplantısı, 1 Nisan 2005, İstanbul
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): ART uygulamalarının perinatal sonuçlar üzerine etkisi. TJOD İstanbul Panelleri:Prematürite ve ART, 29 Aralık 2005, İstanbul
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): 1.Trimester Down Sendromu Tarama Testi. TJOD-Gaziantep Şubesi Toplantısı, 28 Kasım 2005, Gaziantep
 • C.Şen(Davetli Konuşmacı): Hakem Sistemleri ile İlgili Sorunlar ve Öneriler. Sağlık Bilimlerinde Süreli yayıncılık:3.Ulusal Sempozyum, 8-9 Nisan 2005, Ankara
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): İkizlerde tedavi. 5.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 26-29 Ekim 2006, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Birinci Trimester Tarama-NT Kursu. Uzman değerlendirmesi: Nazal kemik, duktus venozus, triküspit kapak. 5.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 26-29 Ekim 2006, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 1.Trimester Ultrasonografi (Nukal Tarama Sertifikasyonu Kursu): Tarama sonuçlarını hasta ile değerlendirilmesi, 11.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 25 Nisan 2007, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 1.Trimester Ultrasonografi. 11.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 25 Nisan 2007, Antalya
 • C.Sen. Kurs Direktörü ve Konuşmacı. Antenatal Yönetim:Gebe İzlem Kriterleri, 3 Aralık 2006, İstanbul
 • C.Şen-Davetli Konuşmacı: Erken Anomali Tesbiti. Amerikan Hastanesi Perinatoloji Toplantısı, 22.12.2006, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): CVS ve Amniosentez. VKV Amerikan Hastanesi Perinatoloji Toplantıları, 26 Ocak 2007, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): İlk Üçay USG (Erken Dönem ve 11-14 Hafta). 1.Düzey Obstterik Ultrasonografi Kursu,TJOD-İstanbul, 31 Mart 2007, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 11-14 Hafta Ultrasonografi. 4.Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Sempozyumu, 6 Nisan 2007, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 1.Trimester Ultrasonografi. 11.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-29 Nisan 2007, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Artmış Ense Kalınlığı ve Normal Karyotip. VIII.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Artmış Ense Kalınlığı ve Normal Karyotip. VIII.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Doğum Öncesi Bakım ve Gebe İzleminde Standardizasyon-Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 18-20 Haziran 2007, Malatya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Anöploidi belirteçleri (DV, NB, TR). Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Dört Odacık+Büyük Damarlar rutinde bakılmalı mı?. Perinatal Ultrasonografi Kursu, TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Monokoryonik ikizlere tedavi seçenekleri: Amniodrenaj, kord oklüzyonu, lazer tedavisi. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
 • C. Şen (Davetli Konuşmacı). Erken Gebelikte Doppler Uygulamaları. TJOD-İstanbul Panelleri, 1 Kasım 2007, Harbiye, İstanbul
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Fetal Anöploidi tanısında invazif girişimler. Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, 10 Nisan 2008, Malatya
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Jinekolojik Ultrasonografide sertifikasyon ve mediko-legal yükümlülük. Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, TJOD-İstanbul, 12 Nisan 2008, İstanbul
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Çoğul Gebelikler. Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, TJOD-İstanbul, 12 Nisan 2008, İstanbul
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Çoğul Gebeliklerde Anöploidi Taraması. Malatyalı Öğretim Üyeleri VI.Kadın Doğum Günleri ve Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, TJOD-İstanbul, 10-12 Nisan 2008, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı). Fetal Gelişim Kısıtlılığı:Gebelik ne zaman sonlandırılmalı. Yüksek Riskli gebelikler Kursu-6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı). Monokoryonik çoğul gebelikler ve sorunları. 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008, Antalya
 • C.Şen (Davetli konuşmacı): Fetal Kalbin Değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp bebek Günleri. 31 Mayıs 2008, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Diğer Anöploidi Belirteçleri (DV,NB,TR). Hatay MKÜ Perinatoloji Günleri-2, 11-12 Ekim 2008, Hatay
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Nukal Kalınlık ve İkili Tarama. Hatay MKÜ Perinatoloji Günleri-2, 11-12 Ekim 2008, Hatay
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Diğer Anöploidi Belirteçleri (DV,NB,TR). Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi NT Kursu, 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Toraks ve Fetal Kalbin Değerlendirilmesi. Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi NT Kursu, 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Çoğul gebeliklerde Temel Ultrasonografi. Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi NT Kursu, 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 11-14 Hafta Taramasında Yenilikler. 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 11-14 Hafta Taramasında Yenilikler. 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 12.hafta Muayenesinden Beklenenler. Gebe İzleminde Standardizasyon Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 15-16 Kasım 2008, İzmir
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): 22.hafta Muayenesinden Beklenenler. Gebe İzleminde Standardizasyon Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 15-16 Kasım 2008, İzmir
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı-Panelist): Gestasyonel Diabet. VI.Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Sempozyumu. 6 Mart 2009, İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Risk Hesaplanması ve tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 12.Ulusal perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Torakal Kitleler. 12.Ulusal perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): İkiz Gebelikte temel Ultrasnografik Değerlendirme. 12.Ulusal perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Dört Odacık Planının Değerlendirilmesi. 12.Ulusal perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Temel kardiak Değerlendirme. 7.Ulusal TJOD Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne, Kıbrıs
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Kalp anomalilerine tarama yöntemleri. 7.Ulusal TJOD Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne, Kıbrıs
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): IUGR Yaklaşım. İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi , Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Doğum Günleri “Klinik Uygulamalar”, 2-3 Nisan 2010 , Malatya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Kadın Doğumcuyu Bekleyen Tehlike: Malpraktis Davaları. İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi , Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Doğum Günleri “Klinik Uygulamalar”, 2-3 Nisan 2010 , Malatya
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Olgu Sunumları – Adli Olgular. İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi , Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Doğum Günleri “Klinik Uygulamalar”, 2-3 Nisan 2010 , Malatya
 • C.Şen (Yönetim Kurulu Üyesi): 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi , 27 – 31 Ekim 2010 ,İstanbul
 • C.Şen (Davetli Konuşmacı): Perinatal Sonografi . 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi , 27 – 31 Ekim 2010 ,İstanbul