Verilen Hizmetler

5-10 hafta muayenesi

12 hafta muayenesi

16 hafta muayenesi

22 hafta muayenesi

32 hafta muayenesi

38 hafta muayenesi

Doğum planlaması

Kromozom-gen testleri: Koryon villus örneklemesi, amnios sıvı örneklemesi, fetal kan örneklemesi

Fetal kan transfüzyon tedavisi

Fetal şunt operasyonları

Fetal lazer operasyonları

Çoğul gebeliklerin indirgenmesi

Anomalili çoğul gebeliklerde kordon kapatılma işlemleri