Akardiyak-TRAP İkizler

Akardiyak-TRAP İkizler

İkiz gebeliklerin oluşum evrelerinin çok erken dönemlerinde plasentanın tek oluşması ve ikinci bebeğin kordon damarlarının kusurlu oluşumu neticesinde, ikiz eşi olan bebekte kalp ve buna bağlı olarak beyin gelişimi oluşamaz, ancak vücudun diğer uzuvları değişik kombinasyonlarda gelişebilir. Dolayısı ile ikinci bebek ayrı bir canlı varlıktan ziyade diğer bebeğe bir parazit eklenti olarak gelişebilir.

Gebelik haftası ilerledikçe bebek büyür ve gelişir ve bu gelişime diğer parazit yapı da eşlik eder. Böylece bebek hem kendi hem de kendi ile giderek büyüyen parazit yapının kan dolaşımı idame ettirir. Şayet diğer parazit yapının kütlesel gelişimi de paralel olarak devam ederse, dolaşımı idame ettirmeye gayret eden kalp, bir müddet sonra bu görevini yerine getiremeyebilir ve yetmezliğe düşer. Nihayetinde bebek anne karnında kaybedilebilir.

Bu nedenle bu durumun, anne karnında, olası en erken dönemde farkedilmesi ve parazit yapıya ait göbek kordonunun anne karnında koagülasyonu sağlanarak dolaşımın iptal edilmesi, yukarıda sözü edilen bebek kaybını engelleyecektir.

Anne karnında uygulanan bu  ameliyat Dünya’da az sayıda merkezde ve Perinatal Tıp Merkez’imizde uygulanmaktadır.

Prof. Dr. Cihat Şen

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn