İdrar Tıkanıklıklarında (Shunt) Tüp Yerleştirme Operasyonları

İdrar Tıkanıklıklarında (Shunt) Tüp Yerleştirme Operasyonları

İdrar yolu tıkanıklarının anne karnında bir gelişim kusuru olarak gelişmesi durumudur. İdrar torbasından sonraki idrar kanalının oluşmaması en ciddi olan tipidir. Üretra adı verilen son çıkış idrar yolunda (erkeklerde) kısmi ya da tam perde mevcudiyetinin varlığı durumunda, mesane-idrar torbasından boşalma tam olamaz ve sürekli bir idrar birikme durumu söz konusu olur. Bu birikmenin sürekli olması durumunda böbreklerde de idrar birikmesi sonucu şişme olur. Bu durumda ciddi boyutlara gelmesi ile, gelişme olan olan böbrek dokusuna basınçtan dolayı olan baskı ile hücreler zarar görür ve zarar derecesine göre böbrek iflasına kadar giden sorunlar oluşturabilir.

Söz konusu idrar tıkanıklığının yerine ve şiddetine göre, belirti verdiği gebelik haftası değişir. 18-22 haftadan daha önce ortaya çıkan durumlarda, böbrek hasarı oluşmasına engel olmak için anne karnında ameliyata ihtiyaç olabilir. Mesaneye bir borucuk-kateter yerleştirilerek idrarın mesaneden amnios sıvısı boşluğuna boşaltılması sağlanarak, böbrek korunmuş olur. Doğumdan sonra ise bazen küçük ve bazen daha ileri bir ameliyat ile sorun giderilir.

Bu olgularda izlemin deneyimli bir Perinatoloji Uzmanı tarafından izlenmesi, gecikme durumunun önüne geçilmesinde önem arzeder.

Prof. Dr. Cihat Şen

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn