İkizden ikize tranfüzyon sendromu (TTTS – kan çalma) nedir?

İKİZ GEBELİKLERDE PLASENTADAKİ ORTAK DAMARLARA LAZERLİ ÇÖZÜM

Çoğul gebelikler ailelerde büyük bir sevinç ve heyecan sebebi olabiliyor. Tek seferde birden fazla çocuk sahibi olma fikri ilk başta cazip gelse de çoğul gebeliklerin beraberinde getirdiği birtakım problemler olabileceğini asla unutmamak gerekiyor. Erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya getirme, prematüre bebekler için yaşamsal sıkıntılar, bebeklerde kalp, göz, akciğer ve beyin rahatsızlıkları olması çoğul gebeliklerin neden olduğu riskler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Gebeliğin akıbeti plasenta sayısına bağlı İkiz gebeliklerde ilk olarak plasentanın tek ya da çift olup olmadığı kontrol edilir. Bu önemlidir çünkü plasenta tek olur ve iki bebek aynı plasentayı paylaşırsa bazı sağlık problemlerinin yaşanma ihtimali yükselir. İki bebeğin ortak plasentadan beslenmesine ek olarak eğer plasentanın yüzeyinde ortak damarlar da varsa ve buradan kan alışverişi oluyorsa bu gebeliğin başarılı bir şekilde sonuçlanması oldukça düşüktür. Tüm bu nedenlerle çoğul gebeler gebeliğin erken haftalarında mutlaka muayene edilmeli, ultrasonografiyle plasentalar belirlenmelidir. Ortak plasentada kan kaçağı problemi olabiliyor İkiz gebeliklerde eğer plasentalar tekse gebeliğin başlangıcından itibaren iki bebek o plasentayı paylaşıyor demektir. Her iki bebeğin göbek kordonları plasentaya birkaç damar halinde yayılarak girer. Bu damarlar gelişirken uç uca ortaklaşa damarlar olabilir. Gebelik ilerledikçe ve kan volümü arttıkça birinden diğerine zaman içinde kan kaçabilir. Yani biri kendi kan dolaşımını dolaştırıyor ama bir miktar da diğer kardeşine kan veriyor olabilir. Diğer kardeşi de kendi kan dolaşımını sağlıyor ama fazladan da kendi kardeşinden kan alıyor olabilir. İkizlerden biri hayatını kaybederse… İkiz gebeliklerde plasenta ortak ve üzerinde de ortak damarlar varsa her iki bebek risk altındadır. Kanı veren bebek yeteri kadar gelişemeyecek, kanı alan bebek de fazla kanı kalbi çok fazla dolaştıracağı için kalp yetmezliğiyle karşı karşıya gelecektir. Bir diğer sorun ise eğer bebeklerden bir tanesi anne karnında kaybedilirse ve arada aktif çalışan ortak damar varsa ölüm anında tansiyon aniden düşecektir. Bu durumda geri kan kaçağı olacağı için diğer bebeğin de tansiyon düşecektir. Tansiyonun ani düşmesi sağlam bebekte göz ve beyin hasarı yapabilir. Ortak damarlara lazerle müdahale edilebiliyor İkiz gebeliklerde ortak plasenta ve damarlanma söz konusuysa bu aradaki ortak damarlar lazerle kapatılabilir. Endoskopik işlemde bir kamera yardımıyla anne karnındaki bebeğin suyunun içine girerek plasentanın üzerinde ortak görünen tüm damarlar belirlenir ve lazerle kapatılır. Böylece her iki bebek de birbirinden etkilenmeyecek şekilde anne karnındaki süreci tamamlayabilir. İkiz gebeliklerde ortak plasenta-damar çözümünde tek geçerli ve etkin yöntem lazer ameliyatıdır. En erken 16-17. haftalarda, en geç 26-27. haftalarda yapılabilir. Anne karnında yapılan bir ameliyat olduğu için düşük ve erken doğrum riski olabileceği unutulmamalıdır.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn