İntrauterin Kan Transfüzyonu

İntrauterin Kan Transfüzyonu

Anne karnında anemi-kansızlık saptandığında, tedavisi ancak yine anne karnında kan verilmesi ile mümkün olur. Değişik nedenlerle görülebilir. En sık rastlanılan durum, kan uyuşmazlığı denilen durumdur: Anne RH(-) ve baba Rh(+) olduğu durumda, bebeğin de Rh(+) olması söz konusu olabilir. Eğer böyle ise anne karnındaki bebeğin kan hücrelerinin çeşitli nedenlere anne kan dolaşına geçmesi ve oradan da bağışıklı sistemine giderek antikor-karşı madde oluşturması meydana gelebilir. Bu durum gelişti ise kan uyuşmazlığından bahsedilir.  Bu durum gebede direkt Coombs test ile belirlenir. Eğer negatif ise kan uyuşmazlığı gelişme durumu yok demektir. Ancak bebeğin Rh(+) olması durumunda gelişme riski söz konusudur.

Gebe Rh(-), baba Rh(+) ve Direkt Coombs testi (+) ise anne karnındaki bebeğin kan dolaşım Doopler muayenesi yapılarak durum tesbiti yapılır. Kansızlık düşünüldüğünde, bebeğin göbek kordonundan kan alınarak kan sayımı yapılır. Eğer kansızlık durumu varsa hemen aynı anda veya daha sonraki uygulamada, yine göbek kordonu yolu ile kan verilmesi yapılabilir. Burda amaç, kansızlık nedeni ile bebeğin gelişme problemi ya da anne karnında kaybedilmesinin önüne geçmektir.

Eğer Parvovirus B-19 enfeksiyonu annede söz konusu ise bebeğe geçerek kan yapım hücrelerine zarar verebilir. Bu durumda kansızlık-anemi bebekte söz konusu ise yine anne karnında hemen kan verilmesi gerekli olabilir. Böylece bebeğin kaybedilmesinin önüne geçilmiş olur.

Prof. Dr. Cihat Şen

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn