Parvovirüs

Parvovirüs

Virütik enfeksiyon grubundan olup, genel semptomlar çerçevesinde şikayetler verebilir. Çoğunlukla genel nezle-grip yakınmalarından ayrıştırılmaları, farklılıkları zordur. Ancak gebelikte geçirildiğinde bebeğe geçme olasılığı söz konusudur. Bu durumda ise, kan yapım ana hücrelerine yerleşmeyi severler ve bu hücrelerin ölümüne neden olurlar. Bunun sonucu olarak anne karnında bebekte kan yapımı etkilenir. Eğer ciddi düzeyde etkilenmezse, bu enfeksiyon çabuk geçtiğinden bebeğe zarar vermeden durum düzelebilir. Ancak kan yapım ana hücrelerine süratle yerleşerek, ani kan yapım zorluğuna neden olarak, kan hücrelerinin doku ve hücrelere oksijen taşıma fonksiyonunu bozarlar. Böylece tüm vücutta hücre fonskiyonu bozarak, ödem ve asit gelişimi görülebilir.

Eğer anne karnında böyle bir durum şüphelenilirse, Doppler ultrasongrafi ile inelenerek durum ortaya konulabilir. Kansızlık şüphesi durumunda anne karnında bebeğin göbek kordon kan düzeyine bakılır ve şayet kansızlık söz konusu ise hemen aynı anda kan hücreleri dışarıdan bebeğe verilerek durum kontrol altına alınır. Zaten bu arada durum düzeldiği için Parvovirüs enfeksiyonu süratle geçer ve bebek anne karnında kaybedilmekten kurtarılmış olur.

Prof. Dr. Cihat Şen

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn