gebelik

Koryon biyopsi nedir?

Koryon biyopsisi nedir? Plasenta 14. haftaya kadar koryon adıyla anılır. 14. haftadan sonra adı plasenta biyopsisidir. Koryon ya da plasentanın genetik yapısı teorik olarak anne