Verilen Hizmetler
 • Gebelik Takibi
 • Doğum
 • Gebelik Muayeneleri
 • Gebelik Sorunları
 • Gebelikte Testler
 • Gebelikte Enfeksiyonlar
 • İkiz Gebelikler
 • Üçüz ve Üzeri Gebelik
 • Kromozom Gen Testleri
 • Fetal Şunt Operasyonu
 • Fetal Lazer operasyonu
 • Çoğul Gebeliklerin İndirgenmesi